Фабрика за пране на килими

Вземане на килими от адреса ви

Изпиране с качествени препарати

Изсушаване

Ароматизиране

Пакетиране

Доставка до адреса ви